မဂၤလာပါ ေအာင္ရဲရင့္ သတင္းႏွင့္နည္းပညာ မ်ားကုိျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသက္သက္သာျဖစ္ပါသည္.....

Monday, 27 May 2013

ေဒါက္တာေဒၚယဥ္ယဥ္ေႏြ ႏွင့္ ေဒါက္ တာေဒၚစုၾကည္ တို႔၏စကားအား ေလ့လာျခင္း

ေဒါက္တာေဒၚယဥ္ယဥ္ေႏြ ႏွင့္ ေဒါက္ တာေဒၚစုၾကည္
တို႔၏စကားအား ေလ့လာျခင္း
***********************
ေဒၚဆန္းစုၾကည္လက္ရိွအစိုးရကို Point Out လုပ္ခ်င္တာသက္သက္နဲ႕ ဗုဒၶ
ဘာသာရဟန္းေတာ္တပါးကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္
သြားတဲ့ မြတ္ဆလင္ ကုလားေတြအေပၚ ျပစ္ဒါဏ္စီရင္ခ်က္
ခ်မွတ္မႈအေပၚ ေထာက္ျပေ၀ဖန္မႈ မျပဳလုပ္ေစခ်င္ဘူး၊
ေနရာတိုင္းကို လူအခြင့္အေရး စံထံုးေတြနဲ႕ ခ်ိန္ထိုးမၾကည့္
ေစခ်င္ဘူး၊ လူအခြင့္အေရးဆိုတာလည္း ကန္႔သတ္ခ်က္
ေတာ့ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္၊ 

အဲဒီေပတံ နဲ႕ ေနရာတိုင္း
ကို တိုင္းထြာလို႔ သံုးလို႔ရမယ္မထင္ဘူး၊ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့
ဘဂၤလားႏြယ္ဖြား၊ အိႏၵိယႏြယ္ဖြား မြတ္ဆလင္ကုလား(ရ၈၆)
ေတြဟာ လူနည္းစုဆိုေပမယ့္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္
စိတ္အရင္းခံရွိတဲ့ ကုလားေတြမ်ားပါတယ္၊ လူ႔အခြင့္အေရး
ကို အကာအကြယ္ျပဳျပီး ေနာက္ကြယ္က အစၥလာမ္ ဘာ
သာျပန္႔ပြားေရးကို တစိုက္မတ္မတ္ျပဳလုပ္ၾကံစည္ေနၾကတယ္၊
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္
စံႏႈန္းေတြအေပၚ အေျခခံတဲ့မွတ္ခ်က္စကားတခုဟာ မြတ္ဆ
လင္ကုလားေတြ အေပၚ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳသလို ျဖစ္ေန
ခဲ့ယင္ မြတ္ဆလင္ကုလားေတြရဲ႕ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား
အေပၚ မိုက္ရုိင္းေစာ္ကားမႈ၊ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာတို႕ရဲ႕ ကိုးကြယ္
ဆီးကပ္ရာ ကိုေစာ္ကားေျပာဆိုေနမႈ၊ ျမန္မာတို႔အေပၚ အၾကမ္း
ဖက္ေနမႈမ်ားကိုမ်က္ကြက္ျပဳရာ ေရာက္ပါတယ္၊

 ျမန္မာေတြက
သေဘာေကာင္းတယ္ ေဖာ္ေရြတယ္ သီးခံျခင္း ပါရမီရွိတယ္
လို႔ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကမွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုခ်ီးက်ဴးရသလို
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ျမန္မာေတြကို
သိတၱိ ရွိၾကဘို႔ အေၾကာက္တရားဖယ္ရွားဘို႔ ယခင္က အတန္
တန္ေျပာဆိုခဲ့ဘူးပါတယ္၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအားလံုးဟာ
မြတ္ဆလင္ကုလား(၇၈၆)ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ယင္ေတာ့
Sensitive ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာ၀ ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
နားလည္သင့္ပါတယ္၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ျမန္မာတိုင္းရင္းသား
ေတြ ဘက္က ရပ္တည္တဲ႔စကား၊ မွတ္ခ်က္ေပးေျပာဆိုမႈကို
ေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာေပး၀န္ေလး
ေနရတာလဲ…..
_______________________________
Andrew Naing ၏ စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူဖာ္ျပပါသည္။
(ဗဟုသုတ ဟင္းေပါင္းအိုးႀကီး)
ေဒၚဆန္းစုၾကည္လက္ရိွအစိုးရကို Point Out လုပ္ခ်င္တာသက္သက္နဲ႕ ဗုဒၶ
ဘာသာရဟန္းေတာ္တပါးကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္
သြားတဲ့ မြတ္ဆလင္ ကုလားေတြအေပၚ ျပစ္ဒါဏ္စီရင္ခ်က္
ခ်မွတ္မႈအေပၚ ေထာက္ျပေ၀ဖန္မႈ မျပဳလုပ္ေစခ်င္ဘူး၊
ေနရာတိုင္းကို လူအခြင့္အေရး စံထံုးေတြနဲ႕ ခ်ိန္ထိုးမၾကည့္
ေစခ်င္ဘူး၊ လူအခြင့္အေရးဆိုတာလည္း ကန္႔သတ္ခ်က္
ေတာ့ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္၊

အဲဒီေပတံ နဲ႕ ေနရာတိုင္း
ကို တိုင္းထြာလို႔ သံုးလို႔ရမယ္မထင္ဘူး၊ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့
ဘဂၤလားႏြယ္ဖြား၊ အိႏၵိယႏြယ္ဖြား မြတ္ဆလင္ကုလား(ရ၈၆)
ေတြဟာ လူနည္းစုဆိုေပမယ့္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္
စိတ္အရင္းခံရွိတဲ့ ကုလားေတြမ်ားပါတယ္၊ လူ႔အခြင့္အေရး
ကို အကာအကြယ္ျပဳျပီး ေနာက္ကြယ္က အစၥလာမ္ ဘာ
သာျပန္႔ပြားေရးကို တစိုက္မတ္မတ္ျပဳလုပ္ၾကံစည္ေနၾကတယ္၊
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္
စံႏႈန္းေတြအေပၚ အေျခခံတဲ့မွတ္ခ်က္စကားတခုဟာ မြတ္ဆ
လင္ကုလားေတြ အေပၚ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳသလို ျဖစ္ေန
ခဲ့ယင္ မြတ္ဆလင္ကုလားေတြရဲ႕ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား
အေပၚ မိုက္ရုိင္းေစာ္ကားမႈ၊ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာတို႕ရဲ႕ ကိုးကြယ္
ဆီးကပ္ရာ ကိုေစာ္ကားေျပာဆိုေနမႈ၊ ျမန္မာတို႔အေပၚ အၾကမ္း
ဖက္ေနမႈမ်ားကိုမ်က္ကြက္ျပဳရာ ေရာက္ပါတယ္၊

ျမန္မာေတြက
သေဘာေကာင္းတယ္ ေဖာ္ေရြတယ္ သီးခံျခင္း ပါရမီရွိတယ္
လို႔ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကမွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုခ်ီးက်ဴးရသလို
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ျမန္မာေတြကို
သိတၱိ ရွိၾကဘို႔ အေၾကာက္တရားဖယ္ရွားဘို႔ ယခင္က အတန္
တန္ေျပာဆိုခဲ့ဘူးပါတယ္၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအားလံုးဟာ
မြတ္ဆလင္ကုလား(၇၈၆)ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ယင္ေတာ့
Sensitive ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာ၀ ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
နားလည္သင့္ပါတယ္၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ျမန္မာတိုင္းရင္းသား
ေတြ ဘက္က ရပ္တည္တဲ႔စကား၊ မွတ္ခ်က္ေပးေျပာဆိုမႈကို
ေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာေပး၀န္ေလး
ေနရတာလဲ…..
_______________________________
Andrew Naing ၏ စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူဖာ္ျပပါသည္။
(ဗဟုသုတ ဟင္းေပါင္းအိုးႀကီး)

0 မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။:

Post a Comment

ေအာင္ရဲရင့္